Cel projektu

1 października 2018

Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 90 UP, w tym 59K zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ. zamieszkujących obszar OSI (gm. wiejską i/lub miasto Inowrocław) od 01.10.2018 r do 31.03.2020r. poprzez zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające włączenie społeczne i powrót na rynek pr.