Ruszamy z kolejnym projektem tym razem dla mieszkańców gminy Inowrocław oraz mieszkańców miasta Inowrocławia!

1 października 2018

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Inowrocław oraz mieszkańcy miasta Inowrocławia, osoby bezrobotne – preferowane z III profilem oddalenia od rynku pracy. W przypadku osób bezrobotnych z I lub II profilem oddalenia od rynku pracy lub osób biernych zawodowo, muszą posiadać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. korzystać z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej lub posiadać status osoby niepełnosprawnej.

W ramach projektu oferujemy:

  • bezpłatne szkolenia
  • stypendium szkoleniowe
  • 3 miesięczny staż
  • stypendium stażowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • bezpłatne porady prawne

Zapraszamy do kontaktu z panią Natalią Górską 52/357-62-15, email: n.gorska@ekspert-kujawy.pl