Ogłoszenie o wyborze w trybie konkurencyjności

16 lutego 2019

W wyniku postępowania na wybór pracowników specjalistycznych o profilu medycznym/socjalnym wspierających pracę opiekunów/opiekunek na terenie Miasta Zabrze, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w  trybie konkurencyjności na zapytanie ofertowe nikt nie odpowiedział. Dlatego też nastąpił wybór Oferenta z tzw. „wolnej ręki”.

Dokonano wyboru Pani Gabrieli Elżbiety Iwaniec oraz Barbary Cecylii Salwik na stanowiska  pracowników specjalistycznych w niniejszym projekcie.