Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach anonimowych informacji statystycznych. Rozumiem

f
g

Krótko o projekcie

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 35 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie miasta Zabrze w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Z uwagi na sytuację w kraju związaną z wirusem COVID-19 projekt został przedłużony do 31.03.2021 r. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze w trybie konkurencyjności

16 lutego 2019

W wyniku postępowania na wybór pracowników specjalistycznych o profilu medycznym/socjalnym wspierających pracę opiekunów/opiekunek na terenie Miasta Zabrze, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w  trybie konkurencyjności na zapytanie ofertowe nikt nie odpowiedział. Dlatego też nastąpił […]

Rozpoczynamy projekt „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II”

8 lutego 2019

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: pracowników specjalistycznych o profilu medycznym/socjalnym wspierających pracę opiekunów/opiekunek na terenie Miasta Zabrze, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. ZAPYTANIE OFERTOWE […]

Szacowanie wartości zamówienia na wybór opiekunów/opiekunek świadczących usługi opiekuńcze …

30 stycznia 2019

Szacowanie wartości zamówienia na wybór opiekunów/opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenie miasta Zabrza w ramach realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II”: Szacowanie wartości zamówienia na wybór opiekunów/opiekunek  Formularz szacowania wartości zamówienia na wybór opiekunów/opiekunek

Szacowanie wartości zamówienia na wybór dwóch pracowników specjalistycznych …

30 stycznia 2019

Szacowanie wartości zamówienia na wybór dwóch pracowników specjalistycznych w ramach realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II” Szacowanie na pracowników specjalistycznych Formularz szacowania wartości na pracowników specjalistycznych

Rozeznanie rynku na wynajem lokalu dla pracowników specjalistycznych na terenie miasta Zabrze

17 stycznia 2019

Rozeznanie rynku na wynajem lokalu w Zabrzu Formularz rozez. rynku na wynajem lokalu Zabrze

Szacowanie wartości zamówienia na wynajem lokalu dla pracowników specjalistycznych…

14 stycznia 2019

Szacowanie wartości zamówienia na wynajem lokalu dla pracowników specjalistycznych na terenie miasta Zabrze w ramach realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II”. Szacowanie wartości zamówienia na wynajem lokalu Formularz Szacowania wartości zamówienia na wynajem lokalu 

Skip to content