Zaczynamy świadczyć usługi opiekuńcze na terenie miasta Zabrze …

1 marca 2019

Dnia 25.02.2018 r. została podpisana umowa na świadczenie usług opiekuńczych między Liderem projektu tj. Spółdzielnią Socjalną „PROSPOŁECZNA” z Zabrza, a Spółdzielnią Socjalną „ARKA” z Gostynia. Wyżej wymieniona firma spełnia wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym i dysponuje kadrą z odpowiednimi kwalifikacjami.

W związku z powyższym od marca 2019 r. w projekcie rozpoczęła się realizacja zadania 1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w Zabrzu.