f
g

Aktualności

Usługi asystenckie!

7 kwietnia 2021

Przypominamy o możliwości skorzystania z usług asystenckich w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA.Usługi opiekuńcze w Bytomiu”. Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących teren Bytomia. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 605-967-017. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na […]

Wydłużony okres realizacji projektu!

1 kwietnia 2021

Zgodnie z akceptacja Instytucji Zarządzającej uzyskaliśmy zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.05.2021. Tym samym osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w dalszym ciągu mogą korzystać m.in. z oferowanych usług opiekuńczych i usług asystenckich w projekcie. Kontynuowane będzie również wsparcie z zakresu usług opieki zdalnej – bransoletek życia- wynajem sprzętu rehabilitacyjnego! Projekt […]

Usługi specjalistyczne

17 lutego 2021

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Aby osoba potrzebująca, niesamodzielna mogła skorzystać z w/w usług musi przedstawić zaświadczenie od lekarza lub specjalisty, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych „(…) Specjalistyczne usługi są […]

Zapraszamy do skorzystania ze sprzętu w projekcie!

8 stycznia 2021

Przypominamy o możliwości skorzystania z wynajmowanego sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do opieki nad osobą niesamodzielną lub sprzyjającego zwiększeniu samodzielności dla naszych uczestników projektu. Wypożyczamy sprzęt, który ma służyć w miarę możliwości, samodzielnemu funkcjonowaniu, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu: […]

Zapraszamy do projektu!!

14 grudnia 2020

Jesteś osobą niesamodzielną, należącą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkującą teren Bytomia?Zapraszamy do skorzystania z usług opiekuńczych. W ramach projektu osoby niesamodzielne zostaną objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania). Usługi na rzecz podopiecznych świadczą wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie. Zgłoś się do projektu! tel. 52/ 357 62 15 lub 605-967-017 Projekt współfinansowany w […]

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

21 września 2020

W ramach wsparcia dla opiekunów faktycznych zapraszamy do skorzystania z udziału w projekcie, w tym do udziału w indywidualnym poradnictwie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Zapewnimy 30 opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, […]

USŁUGI ASYSTENCKIE W PROJEKCIE W BYTOMIU!

22 lipca 2020

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo i zamieszkujące Bytom do skorzystania z usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. Do zakresu czynności w jakich asystenci mogą pomagać osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności należy: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych […]

Rozeznanie rynku na specjalistyczne usługi opiekuńcze

3 lutego 2020

Zapraszamy do składania ofert w rozeznaniu rynku na ustalenie ceny rynkowej za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej/ fizjoterapii FORMULARZ OFERTOWY ROZEZNANIE RYNKU Z ZAŁĄCZNIKIEM

Usługi specjalistyczne

3 stycznia 2020

Informujemy, że przyjmujemy formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z wymogami projektu „Pogodna Jesień Życia.Usługi opiekuńcze w Bytomiu”udział mogą wziąć jedynie osoby zamieszkujące miasto Bytom, które są osobami niesamodzielnymi. Więcej informacji udzielamy w Fundacji Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. (52) 357 62 15 lub Centrum Usług  Opiekuńczych ul. Fałata 39/9a […]

Pełnisz funkcję opiekuna faktycznego? Zgłoś się na szkolenie

3 października 2019

Opiekujesz się osobą niesamodzielną albo chcesz się taką osobą opiekować? Jeśli tak – zapraszamy do udziału w naszym projekcie. Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy w partnerstwie z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu i Fundacją Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu realizuje projekt pt.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w […]