Pierwsze wyjazdy wytchnieniowe

3 października 2019

W ramach Zadania 4. „Wsparcie w zakresie teleopieki i opieki wytchnieniowej. Etap 2. Wsparcie osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych w formie opieki wytchnieniowej” uczestnicy naszego projektu zastaną objęci usługą wytchnieniowej.  Dzięki świadczeniu w/w usługi opiekunowie faktyczni oraz rodzina opiekująca się osobami niesamodzielnymi będzie mogła iść na tzw. „Urlop od opieki” w razie potrzeby odpoczynku czy też okresowej niemożności sprawowania pieczy.

Usługa wytchnieniowa realizowana będzie dla łącznie 30 uczestników projektu (osób niesamodzielnych z województwa śląskiego) w co najmniej 6 edycjach. W każdej edycji usługą wytchnieniową objętych zostanie nie więcej niż 5 osób niesamodzielnych będących uczestnikami projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w Bytomiu”. Realizacja usługi wytchnieniowej polegać będzie na zapewnieniu całodobowego pobytu osobie niesamodzielnej w placówce przez okres 14 dni w pokoju najwyżej dwuosobowym.

Jutro pierwsze 4 osoby skorzystają z wyjazdu w ramach świadczenia usług wytchnieniowych w projekcie. Wyjazd zorganizowany jest na 14 dniowy pobyt w Domu Seniora Pod Topolami, przy ul. Topolowej 24 w Piotrkowie Kujawskim. Uczestnicy projektu zostaną objęci całodobową opieką opiekuńczą, pomocą w podstawowych czynnościach życiowych, opieką higieniczną, niezbędną pomocą, organizacją czasu wolnego, przemyślanych skierowanych według indywidualnie zdefiniowanych potrzeb kontaktów z otoczeniem, m.in. udział w zajęciach grupowych, warsztatach terapii zajęciowej, ofercie kulturalnej, a także zapewniania zaspokajania potrzeb religijnych / duchowych – zgodnie z wyznaniem.

Życzymy naszym Uczestnikom projektu miło spędzonego czasu !!!

Wpis został opublikowany na stronie lidera projektu