Zapraszamy do udziału w projekcie

15 marca 2019

Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu od 1 stycznia 2019r. realizuje projektu pt. „Pogodna Jesień Życia w Bytomiu”. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez min. 2 lata, na terenie miasta Bytomia w województwie śląskim. Zapewnią oni objęcie usługami opiekuńczymi 90 osób niesamodzielnych, zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Bytomia, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r.

Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone będzie w dni powszednie oraz w weekendy i święta, wg indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia. Osoby świadczące usługi opiekuńcze otrzymają wsparcie pracowników specjalistycznych, którzy ponadto zapewniać będą odpowiedni standard tych usług.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opiekuńczych na terenie miasta Bytom, w ramach projektu zapraszamy do kontaktu, nr tel. 52/357 62 15!

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny