f
g

Aktualności

Trwa poradnictwo dla opiekunów faktycznych w Radzionkowie

30 sierpnia 2021

W sierpniu zrealizowano wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci indywidualnego poradnictwa. Porady udzielane są przez takich specjalistów jak: fizjoterapeutka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog. Każdemu z opiekunów faktycznych przysługuje średnio łącznie 8 godzin porad. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów udzielanego wsparcia, jest ono sfinansowane ze środków projektu. Dzięki […]

Bransoletki życia dla Uczestników projektu w Radzionkowie

9 sierpnia 2021

Usługa zdalnej opieki to świadczenie usługi opiekuńczej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma charakter usługi niestacjonarnej. Uczestnik projektu wykorzystuje urządzenie przywoławcze, które posiada łatwy w użyciu przycisk przywoławczy, który wymaga jedynie nadania sygnału ratunkowego do centrum monitorującego. Komunikacja z centrum jest realizowana za pomocą urządzenia – bransoletek życia. Urządzenie posiada detektor nagłego zdarzenia (np. upadku) […]

Przypominamy, że trwa projekt dotyczący usług społecznych na terenie Radzionkowa

5 lipca 2021

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z plakatem promocyjnym projektu: Plakat Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny EFS).

Zapraszamy do udziału w projekcie opiekunów faktycznych z Radzionkowa!

2 lipca 2021

Zapraszamy opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z Radzionkowa w woj. śląskim do skorzystania w projekcie z bezpłatnego indywidualnego poradnictwa. Celem wsparcia jest zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych, a także pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Wszystko po to, aby sprawnie radzili sobie z opieką nad osobą zależną, w […]

Możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w Radzionkowie

29 czerwca 2021

Przypominamy o możliwości skorzystania z wynajmowanego sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do opieki nad osobą niesamodzielną lub sprzyjającego zwiększeniu samodzielności dla naszych uczestników projektu. Wypożyczamy sprzęt, który ma służyć w miarę możliwości, samodzielnemu funkcjonowaniu, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu: […]

W trosce o bezpieczeństwo w czasach COVID-a zachęcamy do bezpłatnego korzystania z bransoletek życia!

21 czerwca 2021

Usługa zdalnej opieki to świadczenie usługi opiekuńczej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma charakter usługi niestacjonarnej. Uczestnik projektu wykorzystuje urządzenie przywoławcze, które posiada łatwy w użyciu przycisk przywoławczy, który wymaga jedynie nadania sygnału ratunkowego do centrum monitorującego. Komunikacja z centrum jest realizowana za pomocą urządzenia – bransoletek życia. Urządzenie posiada detektor nagłego zdarzenia (np. upadku) […]

Trwa poradnictwo dla opiekunów faktycznych!

21 maja 2021

W Centrum Usług Opiekuńczych w Radzionkowie realizowane jest wsparcie  w ramach Zadania 5. Wsparcie opiekunów faktycznych., Etap 2. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych. Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, uczestniczący w projekcie korzystają z porad terapeuty zajęciowego oraz pracownika socjalnego. Celem wsparcia jest zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych, a także pomoc w uzyskaniu informacji […]

Możliwość skorzystania z usług specjalistycznych np. fizjoterapeuty!

14 maja 2021

Zapraszamy osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujące Radzionków –  do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych: „(…) Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, […]

Skorzystaj z bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjnego w Radzionkowie!

16 kwietnia 2021

W ramach dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu, możliwe jest korzystanie z wynajmowanego sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób oraz zapewniamy naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu: 603-980-687. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Usługa zdalnej opieki

14 kwietnia 2021

Zapraszamy   osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do skorzystania z tzw. zdalnej opieki  za pomocą ” Bransoletek Życia”. Dostawcą usługi teleopieki dla osób niesamodzielnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Radzionkowie”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 jest Telemedycyna […]