Zapewnienia zachowania trwałości projektu

1 stycznia 2019

W celu zapewnienia zachowania trwałości 18 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (18 opiekunek/AON) utworzonych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu” po zakończeniu jego realizacji dnia 31.12.2018, w okresie 2 lat tj. od dnia 01.01.2019 do 31.12.2020, Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, informuje, że przez 24 miesiące począwszy od dnia 01.01.2019r. jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach proj. i podobnej jakości, tj. do świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Każdorazowo w sytuacji wystąpienia zapotrzebowania na usługę będzie zatrudniana kadra do świadczenia usługi opiekuńczej/asystenckiej.

Fundacja Ekspert-Kujawy zapewnia 18 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych na terenie Zabrza.

Usługi mogą być wykonane według cen komercyjnych zawartych w Cennikach innych aktualnie realizowanych przez Fundację Ekspert-Kujawy projektów na terenie województwa śląskiego, tj.:

  • Cena komercyjna za godzinę usługi opiekuńczej realizowanej w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 22:00) wynosi 28,80 zł brutto
  • Cena komercyjna za godzinę usługi opiekuńczej realizowanej w soboty, niedziele i święta oraz w dni powszednie w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 rano wynosi 34,70 zł brutto
  • Cena komercyjna za godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 44,50 zł brutto.

W przypadku zainteresowania możliwością skorzystania z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Zabrza, zachęcamy do kontaktu z Fundacją Ekspert-Kujawy:

Tel. 52/357 62 15