f
g

Krótko o projekcie

Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego 1. Osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - 120 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi. 2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będzie to 50 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze.

Aktualności

Zachowanie trwałości świadczenia usług

1 czerwca 2020

W celu zapewnienia zachowania trwałości 18 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (18 opiekunek) utworzonych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim ” po zakończeniu jego realizacji dnia 31.05.2020, w okresie 2 lat i 5 miesięcy tj. od dnia 01.06.2020 do 31.10.2022 Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, wraz z partnerami […]

Cennik usług opiekuńczych obowiązujący od 1 listopada 2018 r.

22 października 2018

W związku ze zmianą kryterium dochodowego zmieniła się częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim” dla nowych podopiecznych, przyjętych do projektu od dnia 1 listopada 2018 r. Ma to również wpływ na zmianę formularza zgłoszeniowego. Cennik usług opiekuńczych

29 marca 2018

Zapytanie ofertowe zamieszczono na bazie konkurencyjności  dnia 29.03.2018. Oferty mają wpłynąć do dnia 09.04.2018. Więcej informacji na stronie na bazie konkurencyjności.

Poszukujemy opiekunów/opiekunek do pracy w ramach projektu

27 lutego 2018

W związku  z tym, że  nie wpłynęła żadna oferta na zapytanie ofertowe nr 1/2018/PJŻPiPW zapraszamy osoby fizyczne / podmioty prowadzące działalność gospodarczą/osoby prawne/ jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia- świadczenie usług opiekuńczych  lub dysponują osobami spełniającymi wymagania określone w niniejszym zapytaniu, a w szczególności: Posiadają niezbędną wiedzę, […]

Zgłoś się do udziału w projekcie!

25 lutego 2018

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z  Fundacją„ Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu  oraz z Fundacją Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej z siedzibą  w Poznaniu  realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie  wągrowieckim ”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych. Do projektu poszukujemy osób spełniających trzy przesłanki, […]

Fundacja Ekspert-Kujawy poszukuje pracowników specjalistycznych o profilu medyczno/socjalnym

19 lutego 2018

Dnia 19.02.2018  zostało zamieszczone na Bazie konkurencyjności  zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest stanowisko dla 1 osoby – pracownika specjalistycznego o profilu medyczno/socjalnym wspierającego pracę opiekunów/ek w Poznaniu oraz stanowisko dla 1 osoby- pracownika specjalistycznego o profilu medyczno/socjalnym wspierającego pracę opiekunów/ek w powiecie wągrowieckim. Oferty  mają wpłynąć do dnia 27.02.2018. Więcej informacji na stronie na  bazie […]

Fundacja Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej poszukuje opiekunów/opiekunek

8 lutego 2018

Zapytanie ofertowe zamieszczono na bazie konkurencyjności  dnia 08.02.2018. Oferty mają   wpłynąć do dnia 15.02.2018. Więcej informacji na stronie na  bazie konkurencyjności.

1 lutego 2018

Od dnia 01.02.2018 do .28.02.2018.  roku  trwa nabór do projektu .: „Pogodna Jesień  Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim”  Projekt adresowany jest do osób wykluczonych społ., niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie  miasta  Poznania i powiatu wągrowieckiego.   Pierwszeństwo naboru będą miały osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na […]

Formularze zgłoszeniowe już do pobrania

15 stycznia 2018

Pragniemy poinformować, że są już do pobrania formularze  zgłoszeniowe dla osób, które potrzebują wsparcia oferowanego w ramach projektu „ Pogodna Jesień Życia w Poznaniu  i powiecie  wągrowieckim”. Formularze można pobrać   ze strony internetowej  partnera wiodącego  tj. Fundacji Ekspert Kujawy – www.fundacja.ekspert-kuajwy.pl. Można też pobrać  dokument  w siedzibach partnerów: Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. […]

Beneficjenci

2 stycznia 2018

Projekt skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących w rozum. KC na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego: Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będzie to 120 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu zamieszkania danej osoby). Będzie to 70 osób objętych stałym wsparciem i 50 podopiecznych OF (opieka czasowa). Otoczenie […]