Opis projektu

1 lutego 2017

Celem projektu jest podniesienie/uzupełnienie kompetencji cyfrowych i językowych przez minimum 75 % uczestników projektu ( tj. 810 osób ) z 1080 uczestników. Uczestnicy będę brali udział w szkoleniach i kursach w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych oraz porozumiewania się w językach. Głównym zadaniami będą szkolenia komputerowe na 2 poziomach – podstawowym i średniozaawansowanym, oraz szkolenia językowe ( język angielski i niemiecki ). Umiejętności zostaną zweryfikowane poprzez egzaminy końcowe. Realizacja projektu przyczyni się do złagodzenia problemu niedostatecznych umiejętności informatycznych i językowych. Skutkami nabycia w/w umiejętności będą: zwiększenie się szans na znalezienie zatrudnienia oraz ułatwienie komunikowanie się w społeczeństwie.