Ruszyły pierwsze zajęcia w projekcie dla branży ubezpieczeniowej.

9 września 2010


Wczoraj tj. 8 września br. ruszyły pierwsze warsztaty w projekcie "Wsparcie dla zwalnianych pracowników branży ubezpieczeiowej". 

Warsztaty odbyły się we Włocławku w Centrum Edukacji „Zenit”. Podczas warsztatów poruszane były zagadnienia, dotyczące okrywania  zasobów ludzkich,  relacji społecznych oraz poruszania się po rynku pracy. W zajęciach brało udział 14 osób.

W dniach 15, 16 i 17 września 2010 odbędą się kolejne warsztaty – tym razem zajęcia zrealizowane zostaną w Grudziądzu. W Toruniu trzydniowe warsztaty odbędą się w okresie od 22 do 24 września. Natomiast w Bydgoszczy pierwsze zajęcia ruszą. 6 października.

Po zakończonych warsztatach na naszych beneficjentów czeka bogata gama szkoleń zawodowych, które pomogą im odnaleźć się w nowej sytuacji na rynku pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego