Uwaga Organizacje Pozarządowe z powiatu nakielskiego! Zapraszamy na konferencję!

15 września 2010


Fundacja Ekspert – Kujawy rozpoczęła projekt „Kujawsko-Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych”, w ramach którego odbędą się konferencje promocyjne w 6 powiatach: inowrocławskim, mogileńskim, żnińskim, nakielskim, radziejowskim i aleksandrowskim. Pierwsza z nich odbędzie sie w Nakle nad Notecią.

Celem Konferencji jest promocja projektu oraz zachęcenie potencjalnych beneficjentów do udziału w nim.

Pierwsza z konferencji promocyjnych odbędzie się dnia 27 września 2010 r. w Nakle nad Notecią, w Nakielskim Ośrodku Kultury przy ulicy Mickiewicza 3, o godzinie 16:00. Zapraszamy na nią wszystkie prężnie działające NGO-sy z terenu powiatu nakielskiego, które chcą zwiększyć swoją efektywność w zakresie pozyskiwania środków na działalność statutową.

Gości przybyłych na konferencję przywita Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Pan Zenon Grzegorek.

Następnie wystąpi Dyrektor Fundacji Ekspert – Kujawy, Pani Jolanta Woźnica, aby ukazać całokształt działalności Fundacji Ekspert – Kujawy – Lidera projektu.

Kolejnym etapem będzie przedstawienie działalności Partnera projektu przez Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Kobiet, Panią Aleksandrę Nowakowską.

Po krótkiej przerwie reprezentant Fundacji Ekspert – Kujawy, Pan Jarosław Napierała przedstawi genezę i główne założenia projektu „Kujawsko-Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych”.

Kolejnym etapem konferencji będzie wystąpienie Kierownika Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy, Pani Iwony Borkowskiej oraz przedstawiciela z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy.

Konferencję promocyjną krótkim podsumowaniem zakończy dyrektor Fundacji Ekspert- Kujawy- Pani Jolanta Woźnica.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.