Rozpoczęliśmy warsztaty aktwywizujące mieszkańców gminy Rojewo

5 października 2010

 Od poniedziałku (4 października) trwają warsztaty psychologiczno – doradcze w ramach projektu. W zajęciach prowadzonych na terenie szkoły Podstawowej w Rojewicach panie uczestniczą w trzydniowych warsztatach, obejmujących integrację grupy, podnoszących świadomość i konieczność kształcenia przez całe życie.

Od poniedziałku (4 października) trwają warsztaty psychologiczno – doradcze w ramach projektu. W zajęciach prowadzonych na terenie szkoły Podstawowej w Rojewicach panie uczestniczą w trzydniowych warsztatach, obejmujących integrację grupy, podnoszących świadomość i konieczność kształcenia przez całe życie. Wsparcie obejmuje także warsztat antydyskryminacyjny  oraz szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Warsztaty prowadzi Rafał Wiankowski doradca zawodowy Fundacji oraz trener w warsztatach antydyskryminacyjnych. Uczestnikom zapewniliśmy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Wysoka frekwencja i duże zainteresowanie projektem jednoznacznie wskazuje iż warto było przygotować projekt. Przypominamy, iż pierwsza grupa warsztaty zakończy już we środę 6 października, a druga grupa rozpocznie je we czwartek. Zajęcia zaplanowano w świetlicy Domu Socjalnego w Jezuickiej Strudze.

W galerii można zobaczyć pierwsze zdjęcia z realizacji projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego