Opis projektu

6 października 2010

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 45 roku życia  zamieszkujących teren powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, żnińskiego.

Celami szczegółowymi są:

 • zmotywowanie do aktywności zawodowej  120 osób poprzez  udzielenie im wsparcia psychologiczno –  doradczego oraz pomocy w znalezieniu pracy;
 • przygotowanie do efektywnego poszukiwania pracy, poprzez nakreślenie realnej ścieżki rozwoju zawodowego 120 osób w toku tworzenia IPD  oraz poprzez wsparcie  doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych/dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych  120 osób  do aktualnych potrzeb regionalnej gospodarki poprzez organizacje szkoleń w poszukiwanych zawodach.

W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia warsztatowe:

 • Warsztaty psychologiczno – doradcze;
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania;
 • Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy;
 • Rozmowa motywacyjna z pośrednikiem pracy.

W ramach projektu odbędą się następujące szkolenia zawodowe:

 • Florystyka i zdobienie przedmiotów – 1 szkolenie;
 • Opiekunka osób starszych – 2 szkolenia;
 • Specjalista ds. kadr i płac – 2 szkolenia;
 • Księgowość małej firmy – 2 szkolenia;
 • Pracownik małej gastronomii – 2 szkolenia;
 • Spawacz w metodzie 135 – 2 szkolenia;
 • Operator maszyn do robót drogowych – 2 szkolenia;
 • Operator maszyn do robót ziemnych – 3 szkolenia.

~

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego