Opis projektu

21 października 2010

Celem projektu „Masz pomysł – załóż firmę” jest polepszenie sytuacji na rynku pracy dzięki oferowanemu wsparciu osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

W ramach projektu będzie możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
  • opiekę indywidualnego doradcy — pomoc w opracowaniu biznes planu;
  • środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości — maksymalnie do wysokości 40 tys. złotych;
  • wsparcie pomostowe w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Fundacja Ekspert – Kujawy, Inowrocław, ul. Dworcowa 65,

  • Jarosław Napierała, tel.: (52) 357 62 15, e-mail: j.napierala@ekspert-kujawy.pl
  • Anna Siwińska, tel.: (52) 357 62 15, e-mail: a.siwinska@ekspert-kujawy.pl

Biuro obsługi projektu: Radziejów, ul. Kościuszki 58, Budynek po internacie Zespołu Szkół Mechanicznych, I piętro:

  • Aneta Morawska, tel.: 796 952 676, e-mail: a.morawska@ekspert-kujawy.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”