Nie masz pracy? Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń, które pomogą Ci ją znaleźć!

8 października 2010

 Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja"!

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja" osoby zamieszkujące powiaty inowrocławski, mogileński, żniński i nakielski kwalifikujące się do którejś z poniżej wymienionych grup:

  • osoby nieaktywne zawodowo;
  • kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy);
  • osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinno i/lub zwierzęcą;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników (planujemy udział co najmniej 10% takich osób).

Skorzystaj z jednego z pojniższych szkoleń:

  • Wizaż i stylizacja paznokci;
  • Nowoczesny sprzedawca z obsługa komputera i kasy fiskalnej;
  • Fryzjer – stylista;
  • Operator maszyn do robót ziemnych;


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
W ramach projektu będą zwracane koszty dojazdu dla uczestników spoza Inowrocławia!

Pospiesz się! REKRUTACJA trwa do 22 października 2010 roku, a ilość miejsc jest ograniczona!
 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
 Fundacji Ekspert-Kujawy
w Inowrocławiu przy ul Dworcowej 65
 Tel: (52) 357 62 15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego