Ostatnie dwie grupy studentów rozpoczęły swoją przygodę z przedsiębiorczością akademicką.

27 października 2010

 W październiku ruszyły dwie kolejne grupy gr. (IX – 11.10 oraz gr.  X – 18.10), a zarazem ostatnie w tym projekcie.

Obie grupy mają już za sobą I moduł szkolenia „Warsztaty motywacyjne z zakresu postaw przedsiębiorczości”. Grupa szkoleniowa IX w dniu dzisiejszym kończy II moduł szkolenia „ABC Przedsiębiorczości i komercjalizacji wiedzy”.

Uczestnicy będą mogli również określić swoje cechy przedsiębiorcze podczas indywidualnych rozmów doradczych, ukierunkowanych na sferę własnego biznesu. Następne moduły dla grup szkoleniowych zaplanowane są na :

  • 2, 3, 4.11.2010 „ABC Przedsiębiorczości i komercjalizacja wiedzy”  grupa X
  • 8, 9, 10.11.2010 „Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków na założenie i rozwój firmy” grupa IX
  • 15, 16, 17.11. 2010 „Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków na założenie i rozwój firmy” grupa X
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego