Uwaga! Wkrótce ruszają dotacje dla przyszłych przedsiębiorców!

8 listopada 2010


Już w listopadzie rusza rekrutacja do projektu "Masz pomysł – załóż firmę".

Nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie rozpoczynamy w terminach:

  • Inowrocław: od 15 listopada do 3 grudnia 2010 roku;
  • Radziejów: od 22 listopada do 10 grudnia 2010 roku.
Uwaga! Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane wyłącznie we wskazanych terminach!

Osoba chętna do wzięcia udziału w projekcie zobowiązana jest do złożenia wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego formularza rekrutacyjnego w wybranym biurze powiatu lub przesłania go droga pocztową.

Rekrutacja przebiega dwustopniowo:

  • Etap 1 – złożenie formularza rekrutacyjnego;
  • Etap 2 – rozmowa kwalifikowana z wybranymi osobami.

Dokumentacja projektowa jest dostępna na stronie internetowej Fundacji Ekspert – Kujawy oraz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”