I Targi Edukacji, Pracy oraz Przedsiębiorczości Akademickiej już w listopadzie!

8 listopada 2010

 Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania w Inowrocławiu, zapraszają studentów, absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych do udzialu w … 


TARGACH EDUKACJI, PRACY ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Impreza odbędzie się w dniu 30 listopada 2010 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu w godzinach 10:00-13:00.
Celem Targów będzie promocja przedsiębiorczości w środowisku akademickim oraz współpraca między sferą przedsiębiorczości a sferą nauki
oraz

DO UDZIAŁU W  KONFERENCJI PODUMOWUJĄCEJ REALIZACJĘ PROJEKTU „KUJAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ”

Konferencja odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010r.o godzinie 16:00 w Auli Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 43/45.
PRZYJDŹ – POMOŻEMY CI OSIĄGNĄĆ SUKCES!!
INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla sfery nauki i przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego