Opis projektu

8 listopada 2010

Projekt „Samochodem do nowej pracy – Rojewo II edycja” realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Rojewo.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 16 mieszkańców gminy Rojewo, poprzez przygotowanie ich do poszukiwania pracy i przełamanie barier komunikacyjnych. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.11.2010 do 30.04.2011.

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę, w skład której wchodzą bezpłatne:

  • Warsztaty aktywizacji społecznej;
  • Rozmowy z doradcą zawodowym;
  • Warsztaty wizerunku dla kobiet;
  • Kurs Prawa Jazdy kat. B;
  • Warsztaty rynku pracy;
  • Indywidualne pośrednictwo pracy.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego