Rozpoczęcie realizacji projektu „KUJAWSKIE BIURO KARIER-szansą dla młodzieży”

21 listopada 2005

W grudniu ropoczęliśmy realizację projektu w ramach PHARE 2002 Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu Program „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród  młodzieży”.
Projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczośc, finansowany ze środków Uni Europejskiej.

Poniżej migawka z otwarcia nowych pomieszczeń w ramach projektu KUJAWSKIE  BIURO KARIER

Uroczysość rozpoczęli Jolanta Woźnica – dyrektor Fundacji i Tadeusz Osowiecki – prezes Fundacji


Wśrod zaprooszonych gości byli przedstawiciele *Powiatowego Urzędu Pracy w Inowroclawiu *oraz* pełnomocnik Prezydenta Miasta Inowrocławia


Współpracownicy Fundacji


Wśród zaproszonych gości byli również uczestnicy szkoleń i osoby, które pomogły w otawrciu KBK