Masz 45 lat i nie możesz znaleźć pracy? Zgłoś się do nas!

23 listopada 2010

  Nie masz pomysłu na siebie i szukasz nowej drogi zawodowej? Mamy dla Ciebie: „Nowe perspektywy” – skorzystaj z bezpłatnych szkoleń zawodowych!

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie osoby w wieku powyżej 45 roku zycia, zamieszkujące powiaty inowrocławski, mogileński, żniński i i nakielski należące do jednej z poniższych grup:

  • osoby nieaktywne zawodowo;
  • kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy);
  • osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinno i/lub zwierzęcą;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników (planujemy udział co najmniej 10% takich osób).

OBECNIE REKRUTUJEMY NA NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

  • Opiekunka osób starszych;
  • Operator maszyn do robót ziemnych;
  • Pracownik mąłej gastronomii.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

W ramach projektu będą zwracane koszty dojazdu dla uczestników spoza Inowrocławia.

Pospiesz się! REKRUTACJA trwa do 3 grudnia 2010 roku, a ilość miejsc jest ograniczona!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Fundacji Ekspert-Kujawy
w Inowrocławiu przy ul Dworcowej 65
Tel: (52) 357 62 15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy .”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego