Wycieczka do Kruszwicy inauguracją projektu „Poznajmy się”

24 listopada 2010

 

Podopieczni DPS w Siemionkach już rozpoczynają pierwsze działania.

Jeszcze w listopadzie 2010 roku podopieczni DPS, którzy zostali w wyniku procesu rekrutacji zakwalifikowanie do udziału w projekcie, wezmą udział w jednodniowej wycieczce do Kruszwicy. W wyjeździe weźmie udział 50 osobowa grupa kobiet zamieszkała w Siemionkach oraz ich opiekunowie.

Wycieczka oficjalnie inauguruje projekt. W kolejnych miesiącach uczestnicy będą brać udział jeszcze m. in. w warsztatach rozwijających zdolności manualne, wokalne, sportowe.

Już niebawem na naszej stronie oraz stronie naszego partnera (www.dpssiemionki.za.pl ) znajdziecie Państwo zdjęcia z wyjazdu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego