„Poznaj siebie” – zostań wolontariuszem w DPS!

26 listopada 2010

 Fundacja Ekspert-Kujawy oraz Dom Pomocy społecznej w Siemionkach zaprasza do udziału w projekcie osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie gminy Jeziora Wielkie.

Rekrutacja ma na celu pozyskanie 10 osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje  i umiejętności. W ramach projektu zaoferujemy 8 osobom bezpłatny udział w  warsztatach oraz szkoleniach. Rekrutację do projektu prowadzi partner (DPS w Siemionkach). Bliższych informacji udziela Pani Monika Grabowska pod nr tel. 52/ 318 76 23.

W ramach procesu rekrutacji przewidujemy następujący działania:

  • zamknięcie przyjmowania zgłoszeń w dniu 6 grudnia 2010 roku.
  • przeprowadzenie indywidualnych rozmów doradcy zawodowego oraz psychologa z 10    potencjalnymi uczestnikami w dniach 7 – 10 grudnia 2010 roku.
  • ostateczny wybór 8 uczestników do dnia 15 grudnia 2010 roku.
Jeżeli czujesz potrzebę niesienia wsparcia osobom potrzebującym, zgłoś się do udziału naszym projekcie, spróbuj swoich sił w roli WOLONTARIUSZA!

Zapraszamy!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego