Szkolenia we Włocławku dobiegają końca!

26 listopada 2010

  W grudniu zakończą się zajęcia dla Pań biorących udział w szkoleniach zawodowych „Specjalista ds. kadr i płac” i „Księgowość małej firmy” we Włocławku w ramach projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników branży ubezpieczeniowej”.

W terminach 15.12, 16.12, 21.12 odbędą się dla beneficjentek „Warsztaty rynku pracy”, mające na celu przygotowanie uczestniczek do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Dodatkowo każda osoba uczestniczyć będzie w 2 godzinnej rozmowie z pośrednikiem pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego