Rozpoczynamy kurs prawa jazdy warsztatami aktywizującymi

3 grudnia 2010

 Fundacja Ekspert-Kujawy pragnie podziękować wszystkim, którzy zgłosili się do udziału w projekcie. Na spotkaniu, jakie zorganizowaliśmy z siedzibie Gminy Rojewo obecnych było ponad 30 osob.

Niestety nie wszystkich mogliśmy przyjąć do projektu.

Przyjęte przez nas kryteria pozwoliły na wybór 16 osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Uczestnicy zakwalifikowani, zostali telefonicznie poinformowani przez koordynatora lokalnego, natomiast osoby niezakwalifikowane zostały wpisane na listę rezerwową.

Wszyscy zainteresowani mogą otrzymać informację o swojej pozycji na liście rezerwowej, dzwoniąc do koordynatora lokalnego projektu, prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Rojewo, nr tel. (52) 351 13 20.

Osoby zakwalifikowane zapraszamy na trzydniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, które odbywać będą się w dniach 7, 8 oraz 9 grudnia w siedzibie Publicznego Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie, Rojewo 111, w sali nr 4. Zajęcia trwać będą w godzinach 15.30 – 19.30.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego