Przesunięcie terminu Warsztatów rynku pracy dla beneficjentek we Włocławku!

8 grudnia 2010

 Zajęcia w ramach projektu "Wsparcie dla zwalnianych pracowników branży ubezpieczeniowej", wstępnie planowane na miesiąc grudzień, zostały przeniesione na późniejszy termin ze względu na warunki pogodowe.

"Warsztaty rynku pracy" dla uczestniczek szkolenia Księgowość małej firmy i Specjalista ds. kadr i płac odbędą się w dniach 11.01.2011-13.01.2011.

Podczas zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

  • ABC rynku pracy – (Podstawowe pojęcia związane z rynkiem pracy, bariery w procesie poszukiwania pracy, mity i stereotypy dotyczące rynku pracy; sposoby ich zwalczania, edukacja osób dorosłych, formy zatrudnienia i nowe możliwości);
  • Rynek pracy bez tajemnic – (Tendencje rozwojowe na rynku pracy; zawody przyszłości, jawny i ukryty rynek pracy, rynek pracy za granicą, metody i źródła wsparcia – samozatrudnienie, instrumenty i usługi rynku pracy);
  • Moja aktywność na rynku pracy – (Metody i techniki poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne – Twoja wizytówka, skuteczna prezentacja sylwetki zawodowej – autoprezentacja, tajemnice sukcesu rozmowy kwalifikacyjnej).
Ponadto, każda osoba uczestniczyć będzie w 2 godzinnej rozmowie z pośrednikiem pracy.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego