UWAGA BENEFICJENCI PROJEKTÓW DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ I POCZTY POLSKIEJ!

27 grudnia 2010

.

J uż w styczniu szkolenie "ABC Przedsiębiorczości" dla beneficjentów projektów „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej” oraz „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”, chcących otrzymać dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej!

JUŻ DZIŚ PRZYGOTUJ FORMULARZ REKRUTACYJNY!!!

Osoby, które przystąpiły do udziału w w/w projektach chcące wziąć udziału w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” i mają za sobą uczestnictwo w „Warsztatach Poradnictwa Zawodowego” mogą składać Formularz rekrutacyjny do bloku „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie głównej Fundacji w podzakładce dotyczącej konkretnego projektu.

POCZTA POLSKA                      BRANŻA UBEZPIECZENIOWA


Termin przyjmowania formularzy: od 11 do 14 stycznia 2011!

Formularz rekrutacyjny powinien być złożony osobiście lub drogą pocztową.

Za datę otrzymania dokumentów rozumie się datę faktycznego wpływu formularza do biura projektu, a nie datę stempla pocztowego!

 Formularz rekrutacyjny musi być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny (najlepiej drukowanymi literami, bądź komputerowo).

W razie pytań skontaktujesz się z nami dzwoniąc na numer Fundacji: (52) 357 62-15.

Uczestnikom dojeżdżającym na szkolenia gwarantujemy ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego