Sprawdź, co słychać w projekcie dla zwalnianych pracowników?

28 grudnia 2010

  Ruszają kolejne szkolenia zawodowe w projekcie "Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska".

Już w styczniu ruszają kolejne szkolenia zawodowe w projekcie dla osób, które utraciły pracę w ostatnich 6 miesiącach.

Kolejnym szkoleniem, które zacznie się już 3 stycznia 2011 będzie szkolenie „Specjalisty ds. kadr i płac”. Potrwa ono 120 godzin. Podczas szkolenia nowe umiejętności i kwalifikacje będzie zdobywać 9 osób, które poprzez udział w szkoleniu zwiększą swoją szansę na ponowne zatrudnienie.

Uczestnicy w/w szkoleń mają już za sobą „Warsztaty poradnictwa zawodowego”, które odbywały się w dniach 7-9.12.2010 r., oraz rozmowę z psychologiem i doradcą zawodowym, podczas  których beneficjenci opracowali swój indywidualny plan działania oraz określili swoje predyspozycje zawodowe.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego