Punkt informacyjno-doradczy – dużury w grudniu

24 listopada 2010

Uwaga! To już ostatni miesiąc działalności bezpłatnego punktu konsultacyjno-doradczego w ramach Kujawskiego Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy studentów, abolwentów studiów wyższych do 12 miesięcy od ich ukończenia oraz doktorantów do korzystania z bezpłatnych konsultacji i doradztwa m.in. w zakresie:
– aktualnych możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
– marketingu,
– księgowości,
– aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności,
– przygotowania dokumentów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
– doborze odpowiedniego pkd, formy prawnej, formy opodatkowania.

Osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy doradcy inwestycyjnego w trakcie 8 dyżurów każdego miesiąca. Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia.

Punkt informacyjno-doradczy będzie działał w okresie od października 2009 r. do grudnia 2010 r.

Dyżury w grudniu odbędą się w dniach: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 w godzinach od 10 do 14.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Fundacja Ekspert-Kujawy
Kujawskie Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej
ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
Tel./fax. 0-52-357-62-15
http://fundacja.ekspert-kujawy.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.