Potrzebujesz pracy? Chcesz być atrakcyjniejszym na rynku pracy?

4 stycznia 2011

 Zdobądź nowe kwalifikacje w projekcie "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach"!

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie osoby nie posiadające zatrudnienia, zamieszkujące powiaty inowrocławski, mogileński, żniński i nakielski, należące do następujących grup:

  • osoby nieaktywne zawodowo,
  • kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy),
  • osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. Mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinno i/lub zwierzęcą,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników (planujemy udział co najmniej 10% takich osób).

W ramach projektu odbędzie się wsparcie psychologiczno – doradcze oraz szkolenia zawodowe, na które obecnie rekrutujemy:

  • Wizaż i stylizacja paznokci,
  • Fryzjer – stylista,
  • Operator maszyn do robót drogowych,
  • Operator maszyn do robót ziemnych.

Termin realizacji: MARZEC 2011 r.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

W ramach projektu będą zwracane koszty dojazdu dla uczestników spoza Inowrocławia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
Fundacja Ekspert-Kujawy, 
ul. Dworcowa  65, Inowrocław,
tel. (0-52) 357 62 15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy .”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego