Jesteś przedsiębiorczy? Mamy coś dla Ciebie!

5 stycznia 2011

  Fundacja Ekspert-Kujawy i PUP w Inowrocławiu zapraszają osoby, chcące ubiegać się o dotację w wysokości do 40 tys. zł na otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe na bieżące finansowanie tej działalności na SPOTKANIE INFORMACYJNE.

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia b. r. o godz. 11:00 w PUP w Inowrocławiu (sala 314).

Podczas spotkania pracownicy Fundacji Ekspert-Kujawy oraz PUP w Inowrocławiu przedstawią szczegóły dotyczące oferowanego wsparcia i odpowiedzą na Państwa pytania, w tym na te pojawiające się najczęściej, czyli:

 • Jakiego rodzaju koszty można ponieść w związku z przyznanymi środkami finansowymi na  założenie firmy?
 • Jakie będą formy zabezpieczenia dotacji?
 • Jaki jest przewidywany termin przyznania dotacji i uruchomienia własnej firmy?
 • Jakiego rodzaju formalności trzeba spełnić, aby zostać uczestnikiem projektu i móc ubiegać się o przyznanie dotacji?

Po spotkaniu uruchomiony zostanie stolik ekspercki, przy którym będzie można odbyć indywidualną rozmowę i wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące wsparcia.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają wymagania formalne, czyli:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami  o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z powodu likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.

Osoby, które zostaną uczestnikami projektów otrzymają następujące wsparcie:

 • usługi poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości”,
 • warsztaty nt. tworzenia biznesplanu,
 • indywidualne wsparcie przy tworzeniu biznesplanów,
 • przyznanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej do 40 tys. zł osobom, które uzyskają najlepsze oceny wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości,
 • przyznanie na 6 miesięcy podstawowego wsparcia pomostowego na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej osobom, które uzyskają dotację,
 • doradztwo z zakresu tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • 12 miesięczny monitoring prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane udziałem w jednym z projektów i ubieganiem się o przyznanie środków finansowych na otwarcie działalności gospodarczej zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją obu projektów dostępną pod niniejszymi adresami:

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1090&Itemid=709
http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1088&Itemid=707

Szczegółowe informacje dotyczące projektów:

1. Fundacja Ekspert-Kujawy (lider projektów) – 52 357 62 15

 • www.fundacja.ekspert-kujawy.pl
 • j.napierala@ekspert-kujawy.pl
 • j.smigielska@ekspert-kujawy.pl
 • a.kruszynska@ekspert-kujawy.pl

2. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu (partner projektów) – 52 359 24 60

 • www.pupinowroclaw.pl
 • przemyslaw.krokos@pupinowroclaw.pl
Wsparcie oferowane w ramach projektów:
"Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska"
"Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw grupy ubezpieczeniowej"
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego