Sprawdź, co słychać w projekcie „Nowe kwalifkacje na Kujawach i Pałukach II edycja”?

28 października 2010

  19 października 2010 roku, w ramach niniejszego projektu, rozpoczęły się Warsztaty psychologiczno-doradcze dla dwóch grup.

Warsztaty trwały 4 dni – 20 godzin dla każdej z grup. Z grup warsztatowych utworzono 4 grupy szkoleniowe.
 
Jeszcze w październiku wszystkie grupy: "Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej", "Wizaż i stylizacja paznokci", "Florystyka i zdobienie przedmiotów" oraz "Operator maszyn do robót ziemnych", rozpoczęły zajęcia.

Łącznie szkolenia rozpoczęło 36 osób. Uczestnikami trzech pierwszych szkoleń są kobiety. O uprawnienia operatora koparki lub koparko-ładowarki starają się mężczyźni. Szkolenia realizowane są w Inowrocławiu. Każde szkolenie kończyć się będzie egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego