Zakończyły się pierwsze szkolenia zawodowe dla bezrobotnych

30 listopada 2010

 Zakończyły się dwa szkolenia zawodowe: Operator maszyn do robót ziemnych i Wizaż i stylizacja paznokci w projekcie "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach".

Uczestnicy szkoleń uzyskali pozytywne oceny egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych. Łącznie 16 osób otrzymało zaświadczenia o zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego