Kolejna grupa szkoleniowa otrzymała zaświadczenia

6 grudnia 2010

 Dnia 06.12.2010 roku, 9-osobowa grupa ukończyła szkolenie "Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej" w ramach projektu "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach".

Uczestnicy szkolenia nauczyli się obsługi komputera, pracy w programach programach Word, Excel, nauczyli się poruszać po Internecie, obsługiwać pocztę elektroniczną. Ponadto, poznali wiedzę na temat poprawnej obsługi klienta, zasad sprzedaży oraz wystawiania faktur i obsługi kilku typów kas fiskalnych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego