Sprawdź, co słychać w projekcie „Nowe kwalifkacje na Kujawach i Pałukach II edycja”?

16 grudnia 2010

 
Grudzień okazał się pracowity dla beneficjentów wyżej wymienionego projektu.

W grudniu swój udział w projekcie "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja" zakończyli uczestnicy cyklu I.  Ostatnim etapem udziału były "Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy", które trwały od 07.12.2010 roku do 09.12.2010 roku. Kolejny warsztat kończący cykl II odbędzie się w styczniu 2011 roku.

Ponadto, w grudniu zakończyło się ostatnie szkolenie w ramach cyklu II – "Florystyka i zdobienie przedmiotów". Uczestniczki szkolenia z żalem opuszczały w dniu 16 grudnia swoją salę szkoleniową twierdząc, że szkolenie to powinno mieć większy wymiar godzinowy, ze względu na różnorodność tematyki. Wyrażaly bardzo miłe opinie na temat wykładowców zajęć i samego szkolenia.  Mamy nadzieję, że beneficjentki wykorzystają nowe kwalifikacje na rynku pracy. Trzymamy kciuki!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego