Kolejne cykle w projekcie „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja”

21 grudnia 2010


Rozpoczęliśmy realizację kolejnych dwóch cykli ( III i IV) w ramach niniejszego projektu.

Udział w projekcie rozpoczęły 33 osoby, uczestnicząc w "Warsztatch psychologiczno-doradczych", które odbywały sie w terminie 15-20 grudnia 2010. W miesiącu styczniu beneficjenci rozpoczną udział w jednym z czterech szkoleń zawodowych:
  • Nowoczesny sprzedawca z obsługa komputera i kasy fiskalnej,
  • Spawacz w metodzie 135,
  • Fryzjer-stylista,
  • Opiekunka osób starszych.
Uprawnienia w zawodzie"Spawacz w metodzie 135" zdobywać będą mężczyśni w ośrodku w Pakości. Pozostałe szkolenia odbywać się będą w Inowrocławiu. Planowany termin zakończenia udziału w projekcie przewidywany jest na marzec 2011.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego