Miesiąc grudzień pracowity dla beneficjentów projektu „Nowe perspektywy”

15 grudnia 2010

 
W miesiącu grudniu  rozpoczęły się kolejne zajęcia dla bezrobotnych 45 – latków w ramach niniejszego projektu.

W dniach  13 – 14 grudnia 2010 roku, w siedzibie Fundacji w Inowrocławiu, przeprowadzono dla dwóch grup "Warsztaty psychologiczno-doradcze". Łącznie  w zajęciach udział wzięło 25 osób.  W styczniu planowane jest rozpoczęcie szkoleń zawodowych.

 
Ponadto, 14 grudnia 2010 roku, ośmiu uczestników szkolenia "Spawacz w metodzie 135" zakończyło pomyślnie szkolenie.  Wszyscy uczestnicy szkolenia w Pakości  zdali  egzamin teoretyczny i praktyczny. Niebawem otrzymają książeczki i zaświadczenia potwierdzające ich nowe kwalifikacje. Mamy nadzieję, ze zdobyte umiejętności będą stanowić dla nich nową perspektywę na przyszłość. Trzymamy kciuki za  efektywne szukanie pracy!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego