Zakończenie szkolenia dla operatorów sprzętu ciężkiego

13 grudnia 2010

  Zakończyło się szkolenie Operator prac ziemnych w projekcie "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach".

Dnia 10.12.2010 roku wszyscy uczestnicy szkolenia (6 panów) zdali pozytywnie egzamin końcowy, nabywając tym samym uprawnienia. W zakresie obsługi koparko – ładowarki. W niedługim czasie panowie odbiorą w siedzibie Fundacji książeczki operatora i świadectwa Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, z którymi będą mogli podjąć próbę podjęcia zatrudnienia w nowo zdobytym zawodzie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego