Zwalniani pracownicy zawalczą o dotacje na otwarcie własnej działalności!!!

13 stycznia 2011

Już 18 stycznia, w projekcie „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”, ruszają szkolenia „ABC przedsiębiorczości” skierowane do osób, które myślą o własnym biznesie.

Uczestnicy w/w szkoleń mają za sobą „Warsztaty aktywizacji zawodowej” oraz rozmowę z psychologiem. Każdy z beneficjentów opracował również Indywidualny Plan Działania podczas rozmowy z doradcą zawodowym.

16 – osobowa grupa skorzysta najpierw ze szkoleń „ABC Przedsiębiorczości”, podczas których uzyskają podstawowe informacje dotyczące  działalności gospodarczej, zarówno w kwestii księgowej jak i organizacyjno – prawnej. Kolejnym etapem będzie udział w doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, podczas której każdy z uczestników wzbogaci swoją wiedzę na temat tworzenia biznesplanu.

Przypominamy, że każdy z uczestników ma na celu utworzenie własnej działalności gospodarczej z pomocą dotacji do 40 tys. zł, która przewidziana jest w projekcie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”