Rozpoczyna się walka o dotacje w projekcie dla zwalnianych praconików!

17 stycznia 2011


Od dziś (17.01.2011) w projekcie „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej”, rusza szkolenie „ABC przedsiębiorczości” skierowane do osób, które myślą o własnym biznesie.

Uczestnicy w/w szkolenia mają za sobą „Warsztaty poradnictwa zawodowego”, rozmowę z psychologiem oraz rozmowę z doradcą zawodowym, przeprowadzoną w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania.

Beneficjenci projektu skorzystają najpierw ze szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”, podczas którego uzyskają podstawowe informacje dotyczące  działalności gospodarczej, zarówno w kwestii księgowej jak i organizacyjno – prawnej. Kolejnym etapem będzie udział w doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, kiedy to każdy z uczestników wzbogaci swoją wiedzę na temat tworzenia biznesplanu.

Przypominamy – każdy z uczestników chce otworzyć własną działalność gospodarczą, na którą może pozyskać nawet 40 tys. zł dotacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”