Myślisz o otwarciu własnej działalności?

14 stycznia 2011

  Nie czekaj dłużej – dołącz do naszego projektu! Taka szansa może się już długo nie powtórzyć!

Już wkrótce kończymy rekrutację kolejnej grupy na warsztaty ABC Przedsiębiorczości!!! Ostatnie wolne miejsca czekają!!!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają wymagania formalne, czyli:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami  o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z powodu likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.

Osoby, które zostaną uczestnikami projektów otrzymają następujące wsparcie:

 • usługi poradnictwa psychologicznego i zawodowego,
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości”,
 • warsztaty nt. tworzenia biznesplanu,
 • indywidualne wsparcie przy tworzeniu biznesplanów,
 • przyznanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej do 40 tys. zł osobom, które uzyskają najlepsze oceny wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości,
 • przyznanie na 6 miesięcy podstawowego wsparcia pomostowego na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej osobom, które uzyskają dotację,
 • doradztwo z zakresu tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • 12 miesięczny monitoring prowadzenia działalności gospodarczej.
W dniach 31.01.2011 – 2.02.2011 odbędą się „Warsztaty poradnictwa zawodowego”, natomiast szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” odbędzie się w drugiej połowie lutego.

Nie zwlekaj i już teraz zgłoś się do Nas!

Skontaktujesz się z nami:

 • dzwoniąc na numer Fundacji: (52) 357 62-15 lub (52) 522 23 73
 • wysyłając wiadomość na adres mailowy: j.napierala@ekspertkujawy.pl,j.smigielska@ekspert-kujawy.pl
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego