Uwaga! Ruszają nowe projekty!

3 września 2010

 Już od września Fundacja Ekspert – Kujawy zaczyna realizację nowych projektów dla mieszkańców okolicznych powiatów. Oferta Fundacji skierowana jest dla kilku odrębnych grup docelowych.

– Projektem „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach” zamierzamy wesprzeć osoby zamieszkujące tereny powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego, które w okresie ostatnich 6 miesięcy zostały zwolnione z małych przedsiębiorstw z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt ten ma na celu udzielenie pomocy w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej oraz kontynuowanie przez nich kariery zawodowej. Oferujemy tutaj warsztaty aktywizujące do poszukiwania pracy, szkolenia przekwalifikowujące w zawodzie nowoczesnego sprzedawcy z obsługą komputera i kas fiskalnych, sekretariatu z obsługą kadr, obsługi maszyn do robót drogowych, spawacza w metodzie 135 oraz operatora maszyn do prac ziemnych – mówi Jolanta Woźnica Dyrektor Fundacji.

– Ważnym aspektem tego projektu jest możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 40 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wraz z szczegółowym przygotowaniem do jej otwarcia oraz wsparciem w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania – dodaje Dorota Rąblewska kierownik projektu.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z ogromnym doświadczeniem w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych oraz w zakresie realizacji projektów szkoleniowo – doradczych, Fundacja po raz kolejny zamierza wesprzeć mniej doświadczone NGOsy z naszego regionu, zachęcając je do udziału w projekcie „Kujawsko – Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych”.

– Projekt ten skierowany jest do organizacji pozarządowych, pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy tychże organizacji z terenu powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, nakielskiego, radziejowskiego i aleksandrowskiego. Łącznie działaniem obejmiemy 72 pracowników z 40 organizacji pozarządowych, którzy zdobędą wiedzę w zakresie m. In. podstaw funkcjonowania NGO, tworzenia i rozliczania projektów, tworzenia stron www oraz budowania partnerstwa lokalnego – mówi Jolanta Woźnica, Dyrektor Fundacji.

Jak mówi Aleksandra Nowakowska, Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich, które jest Partnerem projektu – Podstawową grupą odbiorców wsparcia, jak i wykonawcą znaczącej części wsparcia dla organizacji pozarządowych, będą Liderzy, którzy przez okres 11 miesięcy będą pełnili funkcję doradczą dla NGO w „Mobilnych Ośrodkach Wspierania Organizacji Pozarządowych” w powiatach objętych projektem. Ale zanim podejmą się wykonywania tak odpowiedzialnych zadań pozyskają wiedzę w zakresie zarządzania systemami NGO, podstaw prawnych funkcjonowania oraz sposobów finansowania takich organizacji, a także tworzenia i rozliczania projektów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkie informacje na temat w/w projektów znajdą Państwo na naszej stronie www. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Fundacją Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu: ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel.(52) 257 62 15, mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl.