Konferencje promocyjne w „Kujawsko – Pałuckim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych już za nami!

29 października 2010

 
W związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych”, Fundacja zawitała w 6 powiatach: inowrocławskim, mogileńskim, żnińskim, nakielskim, radziejowskim i aleksandrowskim

Konferencje odbywały się w nasepujących terminach:

  • NAKŁO 27 września 2010
  • MOGILNO 29 września 2010
  • ŻNIN 5 października 2010
  • INOWROCŁAW 14 października 2010
  • RADZIEJÓW 21 października 2010
  • ALEKASNDRÓW KUJAWSKI 22 października 2010

Podczas konferencji Dyrektor Fundacji Ekspert – Kujawy, Pani Jolanta Woźnica, jako lider przedstawiała ogólną działalność Fundacji. Kolejnym etapem było scharakteryzowanie przez Prezesa Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenie Kobiet, Panią Aleksandrę Nowakowską swojej działalności jako partnera projektu. Ponadto, Pan Jarosław Napierała ukazwyał genezę, cel oraz główne założenia projektu „Kujawsko-Pałuckiego Inkubatora Organizacjo Pozarządowych”. Ostatecznego podsumowania dokonywał Prezes Fundacji – Tadeusz Osowiecki, wskazując na potencjał NGO z Kujaw i Pałuk oraz na możliwości pozyskiwania środków na ich działalność.

Podczas konferencji w Nakle gościliśmy Panią Iwonę Borkowską  Kierownika Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaś w Mogilnie gościliśmy Panią Grażynę Burdzy –  przedstawiciela tegoż ośrodka.

Celem konferencji promujących projekt „Kujawsko – Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych” było pozyskanie osób chętnych do  udział w szkoleniach przygotowujących liderów NGO dla których przygotowaliśmy następujące szkolenia:

  • Szkolenie w zakresie zarządzania NGO;
  • Blok umiejętnościowo – psychologiczny;
  • Warsztaty tworzenie projektów;
  • Tworzenie stron WWW.

Zapraszamy do galerii zdjęćz konferencji!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.