Uwaga! Zmiana godzin dyżuru Lidera NGO w Radziejowie!

10 stycznia 2011

 Uwaga! Zmiana godzin dyżuru Lidera NGO w Radziejowie ramach projektu:  „Kujawsko-Pałucki inkubator organizacji Pozarządowych"!

Uprzejmie informujemy, że dnia 11.01.2011 r. dyżur Lidera w powiecie radziejowskim odbędzie się w godzinach 15:00 – 20:00, a w dniu 12.01.2011 r. w godzinach 14:00 – 19:00.

W pozostałe dni miesiąca dyżury nie ulegają zmianie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.