Jesteś przedsiębiorczy/a? Chcesz zawalczyć o środki na rozpoczęcie własnego biznesu?

17 stycznia 2011

U W A G A! Rusza rekrutacja do II cyklu projektu „Masz pomysł – załóż firmę"!

Rekrutację rozpoczynamy w terminach:

  • Inowrocław: od 7 lutego do 25 lutego 2011 roku;
  • Radziejów: od 28 lutego do 18 marca 2011 roku.
Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane wyłącznie we wskazanych terminach!

Osoba chętna do wzięcia udziału w projekcie, zobowiązana jest do złożenia wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego formularza rekrutacyjnego w wybranym biurze powiatu lub przesłania go droga pocztową (decyduje data wpływu formularza).

Rekrutacja prowadzona jest w sposób dwustopniowy:

  • Etap 1 – złożenie formularza rekrutacyjnego;
  • Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami.

Dokumentacja projektowa jest dostępna na stornie internetowej Fundacji Ekspert – Kujawy oraz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

ZAPRASZAMY!

Fundacja Ekspert – Kujawy, Inowrocław, ul. Dworcowa 65,
Jarosław Napierała, tel.: (52) 357 62 15, e-mail: j.napierala@ekspert-kujawy.pl
Anna Siwińska, tel.: (52) 357 62 15, e-mail: a.siwinska@ekspert-kujawy.pl

Biuro obsługi projektu: Radziejów, ul. Kościuszki 58,
Budynek po internacie Zespołu Szkół Mechanicznych, I piętro
Aneta Morawska, tel.: 796 952 676, e-mail: a.morawska@ekspert-kujawy.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”