Szkolenia dla osób niepełnosprawnych!

10 stycznia 2011

 
W miesiącu styczniu 2011 roku, w ramach projektu „Powrót do aktywności zawodowej”, rozpoczęły się kursy komputerowe dla osób niepełnosprawnych.

10 stycznia swoją naukę obsługi komputera, dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, rozpoczęły osoby niedowidzące.  Kurs przewiduje 60 godzin szkoleniowych, zaś zajęcia realizowane są w Żninie.

Celem kursu jest zapoznanie osób słabo widzących z pracą komputera. Uczestnicy szkolenia podczas zajęć zdobędą praktyczne umiejętności obsługi podstawowych programów komputerowych oraz Internetu. Nauczą się korzystać z oprogramowania powiększająco – udźwiękawiającego.

W tym samym terminie, również w Żninie, ruszył kurs dla osób posiadających innego rodzaju niepełnosprawność. Kurs przewiduje 40 godzin szkoleniowych, zaś jego celem jest zapoznanie się z zastosowaniem komputera we współczesnym świecie. Szkolenie obejmuje naukę obsługi komputera, praktyczne zastosowanie systemów operacyjnych, podstawowych programów biurowych oraz obsługę Internetu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego