Już wkrótce przedostatni cykl w projekcie dla zwalnianych pracowników!

17 stycznia 2011

 Lada dzień ruszają kolejne Warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób, które starają się o uzyskanie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej, w ramach projektu "Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska".

Warsztaty zaczynają się 19.01.2011 i będą trwały 3 dni. Podczas zajęć uczestnicy zdobędą informacje m.in. nt..metod poszukiwania nowej pracy. Każdy z uczestników odbędzie rozmowę z psychologiem, a razem z doradcą zawodowym opracuje swój Indywidualny Plan Działania.
 
Kolejnym etapem dla tej grupy będą szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, które odbędą się w najbliższych miesiącach.

Jest to ostatnia grupa w projekcie, która ma szansę na własny biznes dzięki 40 – tysięcznej dotacji.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego